Vanaf dit schooljaar zijn je cijfers in te zien op Its Learning.